Rybova mše "Hej, Mistře", Moravská Galerie Brno
20. 12. 2009
Copyright © 2023, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko