Adventní koncert s MUSICOU NOVOU, Moravskoslezský Kočov
19. 12. 2009
Copyright © 2023, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko