Slavnostní koncert k 20. výročí svobody, Porta Coeli, Předklášteří
15. 11. 2009
Copyright © 2023, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko