Dvořákovo STABAT MATER, Frankenštejn, Darmstadt, Wiesbaden 26. - 29. 3.
28. 03. 2009
Copyright © 2024, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko