Koncert soudobé duchovní hudby, Kuřim - kostel sv. Marie Magdalény
04. 06. 2017
Copyright © 2023, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko