Vanoční koncert pro pacienty Onkologické kliniky na Žlutém kopci v Brně
18. 12. 2007
Copyright © 2023, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko