Vaduz, Kat. St. Florin - za účasti knížete Hanse-Adama II.!
13. 10. 2007
Copyright © 2024, Spolek Rastislav Blansko / Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko